ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จับคู่ประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ

จับคู่ประโยคให้ถูกต้อง