โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชาคณิตศาสตร์

  

เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 15 นาที ในการทำข้อสอบ 20 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ

1. กระเป๋าราคาใบละ 720 บาท หมวกราคาใบละ 150 บาท ถ้าซื้อกระเป๋า 2 ใบ หมวก 3 ใบ จะต้องให้ธนบัตรใบละ 500 บาท กี่ใบ จึงจะซื้อของได้พอดี
     ตอบ
2. เจมส์ร้องเพลงวันละ 5 ชั่วโมง ได้ค่าแรงชั่วโมงละ 250บาท ทำงาน 15 วัน ได้เงินเท่าไร
     ตอบ
3. ปัจจุบัน วิกานดา อายุ 20 ปี เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา นุ๊กอายุ เป็นครึ่งหนึ่งของวิกานดา ปัจจุบัน นุ๊กอายุเท่าไร
     ตอบ
4. 5 เท่าของผลต่างของจำนวนหนึ่งกับ 20 มีค่าเท่ากับ 120 จงหาเลขจำนวนนั้น
     ตอบ
5. ผ้าพับหนึ่งยาว 60 เมตร นำมาตัดเสื้อตัวละ math_exam.jpgเมตร จำนวน 5 ตัว จะเหลือผ้ากี่เมตร
     ตอบ
6. พ่อค้าตั้งราคาขายทีวีราคา 11800 บาท ลดให้ผู้ซื้อเงินสด 450 พ่อค้ามีกำไร 2000 บาท พ่อค้าซื้อมาราคาทุนเท่าไร
     ตอบ
7.พี่มีเงิน 3000 บาท ซื้อเสื้อราคาโหลละ 1800 ซื้อจำนวน 7 ตัว พี่เหลือเงินเท่าไร
     ตอบ
8. โต๊ะมีราคาเป็น 2 เท่า ของเก้าอี้ ทีวีราคาเป็น 3 เท่าของโต๊ะ ของ 3 ชนิดรวมกัน ราคา 6300 บาท ทีวีราคาเท่าไร
     ตอบ
9. อีก 6 ปี ข้างหน้า แม่จะมีอายุเป็น 3 เท่าของลูก ปัจจุบัน ลูกอายุ 12 ปี แม่อายุเท่าไร
     ตอบ
10. ซื้อกางเกง 6 ตัว ให้เงินคนขายไป 4000 บาท ได้เงินทอน 280 บาท กางเกงราคาตัวละเท่าไร
     ตอบ
11. นาย ก. มีเงินเป็น 2 เท่า ของ ข. ค.มีเงินเป็น 4 เท่าของ ก. ทั้งสามคนมีเงินรวมกัน 88000 บาท นาย ก. มีเงินเท่าไหร่
     ตอบ
12. ปัจจุบัน แต๋วอายุ 10 ปี อีก 5 ปี ข้างหน้า ตุ๊กจะมีอายุเป็น 3 เท่าของแต๋ว ปัจจุบันตุ๊กอายุเท่าไร
     ตอบ
13. พ่อทำงานชั่วโมงละ 300 บาท ทำวันละ 6 ชั่วโมง ถ้าทำงาน 1 สัปดาห์ จะได้เงินเท่าไร
     ตอบ
14. 3 เท่า ของผลคูณของเลขจำนวนหนึ่งกับ 60 มีค่าเท่ากับ 720 จงหาเลขจำนวนนั้น
     ตอบ
15. 5 เท่าของเลขจำนวนหนึ่ง บวกกับ 25 มีค่าเท่ากับ 180 จงหาเลขจำนวนนั้น
     ตอบ
16. สุชาติซื้อกางเกงโหลละ 4800 บาท ซื้อจำนวน 7 ตัว เขาเหลือเงินอีก 230 บาท เดิมสุชาติมีเงินเท่าไร
     ตอบ
17. ปัจจุบันพ่ออายุ 48 ปี เมื่อ 6 ปีที่แล้ว ลูกอายุเป็นครึ่งหนึ่งของพ่อ ปัจจุบันลูกอายุเท่าไร
     ตอบ
18. สมจิตซื้อกระติกน้ำ 12 ใบ ให้เงินคนขายไป 8200 บาท ได้รับทอน 520 บาท กระติกน้ำใบละเท่าไร
     ตอบ
19. ซื้อสมุด 1 โหล ราคาเล่มละ 25 บาท ปากกาด้ามละ 120 บาท จำนวนครึ่งโหล ให้ธนบัตร ใบละ 20 บาท กี่ใบ จึงจะซื้อของได้พอดี
     ตอบ
20. แม่ตัดเสื้อ 7 ตัว ใช้ผ้าตัวละ 4 เมตร ซื้อผ้ามา 30 เมตร แม่จะเหลือผ้า กี่เมตร
     ตอบ