โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชาคณิตศาสตร์

  

เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 15 นาที ในการทำข้อสอบ 20 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ

1. นิดมีเงินเป็น 3 เท่าของหน่อย น้อยมีเงินเป็น 2 เท่าของนิด สามคนมีเงินรวมกัน 8920 บาท น้อยมีเงินเท่าไร
     ตอบ
2. ปัจจุบัน ยายอายุ 45 ปี เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ลูกอายุเป็นครึ่งหนึ่งของยาย ปัจจุบันยายอายุเท่าไร
     ตอบ
3. เชือกยาว 40 เมตร นำมาตัดเป็นท่อนๆ ละ 2_2-3.gif เมตร จำนวน 12 ท่อน จะเหลือกเชือกยาวกี่เมตร
     ตอบ
4. 7 เท่าของผลบวกของจำนวนหนึ่ง กับ 80 มีค่าเท่ากับ 686 จงหาเลขจำนวนนั้น
     ตอบ
5. 4 เท่าของผลคูณของเลขจำนวนนั้นกับ 50 มีค่าเท่ากับ 600 จงหาเลขจำนวนนั้น
     ตอบ
6. 3 เท่าของเลขจำนวนหนึ่ง รวมกับ 60 มีค่าเท่ากับ 420 จงหาเลขจำนวนนั้น
     ตอบ
7. ปัจจุบันเค้กอายุ 15 ปี อีก 3 ปี ข้างหน้า โค้กจะมีอายุเป็น 2 เท่าของเค้ก ปัจจุบันโค้กอายุเท่าไร
     ตอบ ปี
8. พ่อซื้อเสื้อครึ่งโหลจ่ายเงินไป 840 บาท ได้รับเงินทอน 180 บาท เสื้อราคาตัวละเท่าไร
     ตอบ บาท
9. จอยทำงานได้เงิน ชั่วโมงละ 210 บาท ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง ทำทุกวัน เป็นเวลา 5 สัปดาห์ วันอาทิตย์ ได้ค่าแรงเพิ่มอีกวันละ 50 บาท จอยได้รับเงินเท่าไร
     ตอบ บาท
10. ซื้อเสื้อตัวละ 180 บาท กางเกงราคาตัวละ 350 บาท ซื้อเสื้อและกางเกงอย่างละครึ่งโหล ให้ธนบัตร ใบละห้าสิบบาท กี่ใบ จึงจะพอซื้อของได้ทั้งหมด
     ตอบ
11. สมุดราคาเล่มละ 24 บาท หนังสือราคาเล่มละ 80 บาท ซื้อสมุด 1 โหล หนังสือครึ่งโหล ให้ธนบัตรใบละยี่สิบบาท อย่างน้อยกี่ใบจึงจะพอซื้อของได้
     ตอบ
12. 5 เท่าของผลคูณของเลขจำนวนหนึ่งกับ 20 มีค่าเท่ากับ 400 บาท จงหาเลขจำนวนนั้น
     ตอบ
13. 2 เท่าของเลขจำนวนหนึ่งรวมกับ 180 มีค่าเท่ากับ 760 จงหาเลขจำนวนนั้น
     ตอบ
14. แม่ซื้อกระติกน้ำ 5 ใบ ให้เงินร้านค้าไป 650 บาท ได้รับทอน 80 บาท กระติกน้ำราคา ใบละเท่าไร
     ตอบ
15. ปัจจุบันโสภาอายุ 14 ปี อีก 4 ปี ข้างหน้า สุภีจะมีอายุเป็น 2 เท่า ของโสภา ปัจจุบัน สุภีอายุเท่าไร
     ตอบ
16. วิทยุครึ่งโหลราคา 2460 บาท ลุงซื้อวิทยุ 4 เครื่อง เขาเหลือเงินอีก 115 บาท เดิมลุงมีเงินเท่าไร
     ตอบ
17. โจอี้มีเงินเป็น 2 เท่าของ เจสัน แอนนี้มีเงินเป็น 3 เท่าของโจอี้ สามคนนี้มีเงินรวมกัน 5400 บาท โจอี้มีเงินเท่าไร
     ตอบ
18. ปัจจุบันศักดิ์อายุ 36 ปี เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ศรีอายุ เป็นครึ่งหนึ่งของศักดิ์ ปัจจุบันศรีอายุเท่าไร
     ตอบ
19. กานดาทำงาน ชั่วโมงละ 220 บาท ทำวันละ 6 ชั่วโมง ถ้าทำงาน 2 สัปดาห์ได้เงินเท่าไร
     ตอบ
20. พ่อค้าขายตู้เย็นราคา 8600 บาท ลดให้ผู้ซื้อเงินสด 260 บาท พ่อค้ามีกำไร 300 บาท พ่อค้าซื้อมาราคาทุน เท่าไร
     ตอบ