โจทย์ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้อง

  

เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 5 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ

1.
สี่เท่าของผลต่างเลขจำนวนหนึ่ง กับ 25 มีค่าเท่ากับ 80 จงหาค่าของเลขนั้น
ตอบ
2.
หกเท่าของผลบวกของเลขจำนวนหนึ่ง กับ 48 มีค่าเท่ากับ 306 จงหาค่าของเลขจำนวนนั้น
ตอบ
3.
สามเท่าของเลขจำนวนหนึ่งรวมกับ 116 มีค่าเท่ากับ 500 จงหาค่าของเลขจำนวนนั้น
ตอบ
4.
สองเท่าของเลขจำนวนหนึ่ง เมื่อหารด้วย 9 ผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าน้อยกว่า 120 อยู่ 12 เลขจำนวนนั้นคืออะไร
ตอบ
5.
หมวกราคาใบละ 175 ถึงมือราคาคู่ละ 48 บาท ซื้ออย่างละโหล คิดเป็นเงินเท่าไร
ตอบ
6.
คนงานก่อสร้างทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ได้ค่าแรงชั่วโมงละ 40 บาท เขาทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน ในเวลา 4 สัปดาห์ เขาจะได้เงินเท่าไร
ตอบ
7.
พ่อค้าตั้งราคาขายจักรยานไว้ราคา 1950 บาท ลดให้ผู้ซื้อเงินสด 180 บาท พ่อค้ายังมีกำไร 170 บาท จงหาราคาทุน
ตอบ
8.
ซื้อแจกัน 50 ใบ ให้เงินคนขายไป 10,000 บาท ได้รับเงินทอน 1250 บาท แจกันราคาใบละเท่าไร
ตอบ
9.
ริบบิ้นม้วนหนึ่งยาว 25 เมตร นำมาตัดเป็นท่อนๆ ละ 2_1_2.gif เมตร จำนวน 6 ท่อน จะเหลือริบบิ้นอีกกี่เมตร
ตอบ
10.
สุดามีเงินเป็น 3 เท่าของสมศรี สามารถมีเงินเป็น 3 เท่าของสุดา ทั้งสามคนมีเงินรวมกัน 3380 บาท สุดามีเงินเท่าไร
ตอบ