ฉลาดใช้

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ Comprehension โดย นาย ธีรวุฒิ ฆังคัสสะ ม.3

ฉลาดใช้

        จากสภาวะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน เทคนิคการใช้รถและดูแลรักษารถอย่างถูกวิธี จะช่วยให้เราประหยัดน้ำมันและค่าใช้จ่ายได้มาก ผมจึงขอนำเทคนิควิธีการง่ายๆ ที่สามารถนำไปบอกต่อได้และประหยัดค่าใช้จ่ายมาฝาก
     วิธีที่1 คือ เร็วอย่างมีคุณภาพต้องเร็วประมาณ 60-80 กม./ช.มหากขับทางไกลแล้วซิ่ง 110 กม/ชม.ลองเปลี่ยนมาขับนิ่มๆ 80 กม/ชม.ดูบ้างจะประหยัดได้ตั้ง 90 บาทต่อเดือน
     วิธีที่ 2 ควรจะปิดแอร์บ้างเพราะรถที่ใช้แอร์จะสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ขึ้นไป ลดการใช้แอร์ลงแค่ 10% ของ ของการใช้แอร์ตามปกติจะประหยัดได้ตั้ง 30 บาท/เดือนสบายๆ
     วิธีที่ 3 ถ้าไม่อยากให้รถสึกหรอเร็ว ก็อย่าเร่งเครื่อง หรือ ว่า เบิ้ล น้ำมันโดยไม่จำเป็น ไม่ว่าขณะจอดเฉยๆ จะช่วยให้ไม่สิ้นเปลืองน้ำมันอย่างสูญเปล่าอีก 10 บาท/เดือน
     วิธีที่ 4 ยางอ่อนควรสูบลมยางให้เหมาะสมนอกจากจะประหยัดน้ำมันแล้ว ยังทำให้อายุลมยางยาวขึ้นด้วยลมยางที่อ่อนไปเพียง 4 ปอนด์/ตารางนิ้ว ในช่วง 10 วันที่ละเลยจะทำให้เปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นถึง 90 บาท
     วิธีที่ 5การออกแบบกระโชกกระชาก เลี้ยวอย่างเร็วเบรกอย่างแรง จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าหากติดนิสัยชอบเร่งเครื่องแรงๆ ตอนออกรถสักวันละ 10 ครั้ง จะเสียค่าน้ำมันเปล่าๆ เดือนละ 40 บาทอีกด้วยและควรจำคำนี้ให้ขึ้นใจคือ ออกเร่ง เบรกดัง พังเร็ว
     วิธีที่ 6 เวลาขับรถควรจะมองล่วงหน้าเมื่อจะถึงสี่แยก สัญญาณไฟช่วยไม่ให้ต้องเบรกอย่างพร่ำเพรื่อและรุนแรง หรือเลี่ยงการเปลี่ยนช่องทางวิ่งบ่อย ๆ
     วิธีที่ 7 ควรดูแลไส้กรองอากาศบ่อยๆ และหากมีสิ่งอุดตันมาก ก็สมควรเปลี่ยนใหม่ ทั้งนี้เพราะไส้กรองอากาศที่อุดตันใน 1 เดือน จะทำให้รถสิ้นเปลืองน้ำมันประมาณ 150 บาทเลยทีเดียว
     วิธีที่ 8 ถ้าหากเบรกเสื่อมก็ควรได้รับการดูแลด้วยเหมือน กันหากผ้าเบรกเสียดสีจานล้ออยู่เสมอ (เบรกติด หรือ เบรกตาย หรือตั้งระยะไม่ถูกต้อง) จะเป็นผลทำให้ต้องใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นประมาณ 60 บาทต่อเดือน
     วิธีที่ 9 การใช้เกียร์ควรสัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ถ้าหากความเร็วสูงอย่าฝืนลากเกียร์ต่ำ ความเร็วยังต่ำรีบไปใช้เกียร์สูง กำลังเครื่องก็ตก เครื่องก็จะรีบพังก่อนเวลาอันควรและจะส้นเปลืองกว่าเวลาปกติอีก 60 บาท ทุกเดือน
     วิธีที่ 10 น้ำมันเครื่องเป็นเรื่องสำคัญของการบำรุงรักษารถ ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมัน เครื่องตามกำหนดและเลือกใช้น้ำมันเครื่องและเกรดให้ถูกต้องกับสภาพเครื่องยนต์ จะลดแรงเสียดทานภายในของเครื่องให้ดีขึ้น ทำให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้นด้วย
     อ๊อกเทนเหมาะประหยัดกว่า การเลือกเติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงเกินความต้องการของรถ นอกจากจะไม่ส่งผลดีเพิ่มขึ้นต่อเครื่องยนต์แล้ว ยังต้องจ่ายแพงขึ้งโดยไม่จำเป็น และสุดท้ายนี้คือก๊าซโซฮอล เป็นน้ำมันเบนซิลผสมเอทานอล พลังงานทางเลือกเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ และดูสิ่งแวดล้อมด้วยคุณภาพน้ำมันออกเทน 95