คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ Comprehensionโดย เด็กชายสมพรชัย รุจกิจยานนท์

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

     มารู้จักคอมพิวเตอร์ เครื่องคอม pc เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันในสำนักงานปัจจุบัน คอมพิวเตอร์แบบ notebook เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กสามารถหิ้วหรือพกพาเคลื่อนย้ายไปใช้งานตามที่ต่างๆได้สะดวกที่เหมาะใช้ส่วนตัว การเดินทาง

     ส่วนประกอบต่างๆในคอมพิวเตอร์
1.cpu เป็นหน่วยประมวลผลงาน ย่อมาจาก Central Processing Unit เป็นส่วนที่ทำหน้าที่คำนวณและประมวลผลข้อมูล ซึ่งมีชิป Chip เป็นอุปกรณ์สำคัญและมีแผ่นวงจรหน่วยความจำเป็นอุปกรณ์ประกอบ ปัจจุบันชิปนิยมใช้กันหลายเบอร์ ได้แก่ 386 468 หรือ 586 (pentium)
2.monitor เป็นหน่วยแสดงข้อมูลที่เป็นตัวอักษรและภาพ โดยรับสัญญาณจากแผงวงจร Video Graphic Arry (Vag card)ซึ่งจอภาพนี้มี 2 แบบ
      2.1 จอภาพแบบสีเดียวหรือเรียกว่าจอแบบ Monochrome แสดงสีเดียว คือ เขียว หรือ เทา
     2.2 จอภาพหลายสี หรือ ที่เรียกว่าจอแบบ VGA หรือ Video Graphic Array แสดงสีตั้งแต่ 16 สีถึงล้านเฉดสี ภาพที่ได้จะละเอียดมากน้อยขึ้นอย่กับความละเอียดของจอภาพ
3.keyboard หรือแป้นพิมพ์ เป็นหน่วยในการนำข้อมุลเข้าหรือออก บนแป้นพิพ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ
     3.1 ส่วนที่เหมือนกับแป้นพมิพ์ดีดทั่วไป
     3.2 ส่วนที่เป็นตัวเลขและเครื่องหมายต่างๆ
     3.3 ส่วนที่เป็น FUNCTION KEY หรือคีย์พิเศษ มี 12 ปุ่ม ใช้ในการทำหน้าที่พิเศษตามโปรแกรมต่างๆกำหนด
     3.4 ส่วนที่ประกอบเป็นคีย์ซึ่งทำหน้าที่เฉพาะอย่างตามคีย์เช่น ปุ่มลูกศรตามทิศทางต่างๆ 4 ปุ่ม
4.pinter หรือเครื่องพิมพ์ ทำหน้าที่เป็นหน่วยแสดงผลข้อมูลออกทางกระดาษเครื่องพิมพ์มีหลายชนิด
     4.1 แบบเข็มกระแทก หรือ DOT MATRIX เหมาะสำหรับใช้งานสำนักงาน สามารถพิมพ์ลงกระดาษไขได้
     4.2 แบบพิมพ์ภาพเหมือนเครื่องถ่ายเอกสาร หรือ LASER PRINTER เหมาะสำหรับท่านที่ต้อง
การความคมชัดสูง การทำต้นแบบ อาร์ตเวิร์ค
     4.3 แบบฉีดพ่น หรือ inkjet เหมาะสำหรับท่นที่ต้องการพิมพ์ให้มีสีสรรสวยงามตามสีจริง สามารถพิมพ์สติกเกอร์ พิมพ์ลงแผ่นใส ชนิดสีได้
5.MOUSE หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับชี้ว่า ขณะนี้ CURSOR ชี้ตำแหน่งใดบนจอภาพ เมื่อเรากด DOUBLE CLICK ที่ CURSOR อย่ที่ภาพใด แสดงว่าเราเลือกคำสั่งที่ถูกด้วยรูปภาพนั้นมาทำงานเครื่องจะทำงานเสมือนกับเราสั่งที่บรรทัดคำสั่งหรือ command line
6.UPS ย่อจาก UNINTERRUPETED POWER SUPPY หรือเราเรียกว่า เครื่องสำรองไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ชนิดแห้งอยู่ภายใน ทำหน้าที่สำรองควบคุมแรงดันกระแสไฟให้คงที่อยู่เสมอเมือเกิดกระแสไฟ้ตกและกระจ่ายไฟรับรองให้เมื่อไฟ้ฟ้าดับ