โรคอีสุกอีใสและการป้องกัน

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ Comprehension โดย ด.ช.เกรียงไกร กลิ่นทอง

โรคอีสุกอีใสและการป้องกัน

      โรคอีสุกอีใส

โรคอีสุกอีใสเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื่อไวรัสโดยมีอาการที่สำคัญ คือ ผู้ป่วยจะมีตุ่มขึ้นทั่วไปตามร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณใบหน้าและลำคอ ในระยะแรกจะขึ้นเป็นผื่อคัน ตุ่มแดง ต่อมาจะกลายเป็นตุ่มใส และค่อยๆเปลี่ยนเป็นตุ่มใส และค่อยๆเป็นตุ่มหนองจากนั้นจะตกสะเก็ดและค่อยๆหลุดกลายเป็นจุดด่างดำหรีอรอยแผลเป็นได้

      เป็นโรคอีสุกอีใสแล้วมีความเสี่ยงคือ
โดยทั่วไปอาการของโรคอีสุกอีใสจะไม่รุนแรง เป็นเองหายเองได้ แต่จะพบมีอาการแทรกซ้อนจากแบคทีเรีย ได้ เช่นการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังทำให้กลายเป็นหนองและจะมีแผลเป็นตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใบหน้า ปอดบวม สมองอักเสบ และเยื่อสมองอักเสบนอกจากนี้ในบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

      โรคอีสุกอีใสติดต่อได้อย่างไร
อีสุกอีใสเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายจากการไอ จาม หายใจรดกัน หรือโดยการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย โดยเฉพาะบริเวณตุ่มใส นอกจากนี้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคอีสุกอีใสก็จะมีโอกาสติดต่อไปถึงเด็ก

      ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอีสุกอีใสจะมีอาการอย่างไร
ผู้ป่วยจะมีอาการของโรคภายหลังรับเชื่อ 14-16 วันโดยจะมีอาการปวดศรีษะ ไข้ ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหารและมีตุ่มขึ้น ตุ่มจะขึ้นที่หนังศรีษะก่อนแล้วกระจายไปบริเวณหน้า ลำตัว และแผ่นหนังตามตัวบริเวณแขนและขา

      ถ้าเป็นโรคอีสุกอีใสแล้ว จะรักษาได้อย่างไร
การดูแลรักษาโดยทั่วไปจะรักษาตามอาการไข้และอาการทางผิวหนัง โดยให้ยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล(ห้ามให้แอสไพริน โดยเด็ดขาด) ทำความสะอาดผิวหนังและให็ยาทาแก้คัน นอกจากนี้อาจมีอาการให้ยาเพื่อยับยั้งการเจริญของ เชื่อไวรัสร่วมด้วย ทางที่ดีผู้ป่วยควรอยู่ในความดูแลของแพทย์

      ถ้าไม่อยากเป็นโรคอีสุกอีใสจะป้องกันได้อย่างไร
เราสามารถหลีกเลี่ยงการเป็นโรคอีสุกอีใสได้ด้วย
1. แยกเด็กที่ป่วยไว้ต่างหาก
2. ไม่ใช้ข้าวของปะปนกัน
3. พักผ่อนให็เพียงพอ ดื่มนำมากๆ
4. ฉีดวัคซีนป้องกัน

      วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส มีประโยชน์อย่างไร
วัควีนป้องกันโรคอีสุกอีใส นอกจากประโยชน์โดยตรงที่ช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรคอีสุกอีใสแล้วยังมีประโยชน์อื่นๆอีกเช่น ลดความเสี่ยงต่อ การเกิดรอยแผลเป็นอันเนื่องมาจากเป็นโรคอีสุกอีใส ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคแทรกซ้อนจาก การติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้นวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสแนะนำให้ฉีด ได้ในเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งจากประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่นหลังฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม ให้ภูมิค่มกันยาวนาน 20 ปี