ผลไม้จิ้มเกลือ...ตัวการเสี่ยงความดันโลหิตสูง

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบComprehensionโดย ด.ญ. อนงค์ทิพย์ เกษมสุวรรณ

ผลไม้จิ้มเกลือ...ตัวการเสี่ยงความดันโลหิตสูง

        เชื่อหรือไม่ว่าโรคความดันโลหิตสูง ที่ดูเหมือนจะไม่เป็นพิษภัยร้ายแรงอะไรนักกลายเป็นฆาตกรเงียบของคนวัยำงานอายุระหว่าง 15 - 19 ปี ที่เสี่ยงเป็นอัมพาตโรคหัวใจขาดเลือด หัวใจล้มเหลว และไตวาย ในขณะที่องค์การอนามัยโลกรายงานว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งอัมพาต เป็นสาเหตุการตายและสร้างภาระโรคที่สำคัญที่สุดของโลก ถึงปีละประมาณ

        สำหรับประเทศไทยในรอบ 20 ปี พบว่า แนวโน้มอัตราตายและอัตราป่วยที่เป็นผลมาจากโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งไตทำงานล้มเหลวเพิ่มขึ้น 6 - 17 เท่าตัว คาดว่า มีคนวัยแรงงานมีความดันโลหิตสูงกว่า 120/80 มิลลิเมตรปรอท ประมาณ 5 ล้านคน ที่น่ากลัวคือผลสำรวจการตรวจสุขภาพพบว่าผู้ที่มีปัญหาโรคความดันโลหิตสูง 2 ใน 3 ล้านคน ยังไม่รู้ตัวว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง

        น.พ.วัลลภ ไทยเหนือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงสำคัญอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง ก็คือการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มมากเกินไป พบว่าขณะนี้คนไทยโดยเฉลี่ยบริโภคเกลือเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว โดยเฉพาะอาหารรสจัด จะมีเกลือมากกว่าอาหารทั่วไป รวมทั้งนิสัยคนไทยจะกินอะไรมักขอ " พริกนํ้าปลา " ไว้ก่อน ทำให้ได้เกลือมากเกินไป ประกอบกับความอ้วน ความเครียด ขาดการออกกำลังกาย การบริโภคแอลกอฮอล์ ยิ่งทำให้ความดันสูงเพิ่มขึ้น

        แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราอยู่ในภาวะเสี่ยง ปลัด สธ บอกว่าให้สังเกตที่นํ้าหนักตัวว่าเกินมาตรฐานหรือไม่ โดยใช้วิธีวัดรอบเอว ในผู้ชายปกติ รอบเอวไม่ควรเกิน 36 นิ้ว ส่วนผู้หญิงไม่ควรเกิน 32นิ้วผู้ที่มีความเครียด ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง ควรงดบริโภคแอลกอฮอล์ เพราะแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ขยายเส้นเลือด อาจทำให้เส้นเลือดแตกได้ง่าย สำหรับคนทั่วไป ผู้ชายไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมเกินวันละ 2 แก้วส่วนผู้หญิงไม่ควรเกินวันละ 1 แก้ว และลดบริโภคอาหารที่มีเกลือ ประการหลังนี้โดยหลักไม่ควรบริโภคเกลือเกิน 1 ช้อนชาต่อวัน ส่วนนํ้าปลาขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของเกลือโซเดียมและคุณภาพในนํ้าปลาแต่ละชนิดแต่ไม่ควรรับประทาน 2-3 ช้อนโต๊ะต่อวัน

        ที่สำคัญ ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสารอันตรายอย่างโซเดียม คือ เกลือแกง หรือ โซเดียมครอไรต์ และที่ไม่แสดงรสเค็มแต่มีโซเดียม เช่น ผงชูรส มีชื่อเรียกว่า โมโนโซเดียมกลูตาเมท อีกกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคือกลุ่มที่ชอบรับประทาน ผลไม้จิ้มเกลือ เพราะผลไม้บางชนิดมีรสเปรี้ยว บางคนจิ้มถุงเดียวคนเดียว ก็ได้รับเกลือไปเต็มๆ ผลไม้บางชนิดเช่นฝรั่งถ้าไม่จำเป็นไม่ควรจิ้มเกลือ เว้นแต่ถ้าเปรี้ยวมากจิ้มเพียงนิดหน่อยแค่บรรเทาความเปรี้ยวก็น่าจะเพียงพอ