เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ Comprehensionโดย ด.ญ.สุธิภรณ์ คูสกุล

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

    อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองฯ อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติคือ น้ำตกพลิ้วที่สวยงาม มีน้ำตกตลอดปี เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป อยู่ห่างจาก จังหวัดจันทบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสาย ทำให้สะดวกสะบายในการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีเนื้อที่ประมาณ 135.50 ตารางกิโลเมตร

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

    น้ำตกพลิ้ว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงาม ปกติน้ำจะใสมาก สามารถมองเห็นพื้นล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินและทรายในระดับลึกกว่า 2 เมตรภายในบริเวณอ่างน้ำตกมีปลาใหญ่น้อยหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะปลาพลวงหินเหล่านี้ ประชาชนนิยมไปเที่ยวในฤดูผลไม้ ราวเดือน พฤษภาคม

    นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกคลองนารายณ์ ซึ่งอยู่ตำบลคลองนารายณ์ ตัวน้ำตกอยู่ห่างจากถนนใหญ่สายจันทบุรี-ตราด ประมาณ 2 กิโลเมตร เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินป่าชมความงามของธรรมชาติและน้ำตก

    น้ำตกตรอกนองซึ่งอยู่ที่ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง การเดินทางใช้เส้นทางแยกเข้าน้ำตกพลิ้วไปทางจังหวัดตราด ถึงสี่แยกเข้าอำเภอขลุง แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายขลุง-มะขามอีก 10 กิโลเมตร ถึงตลาตรอกนอง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปตามทาง สู่น้ำตกตรอกนองอีก 2 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตก

การเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวก

    จากกรุงเทพฯสู่จันทบุรีแล้วใช้เส้นทางสายจันทบุรี-ตราด ถึงหลักกิโลเมตรที่ 347เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยาน ซึ่งบริเวณที่ทำทยานมีบริการบ้านพัก ร้านอาหาร สนใจสารถติดต่อได้ที่ 0 3451 6530