กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ Comprehension โดย ด.ช.ดุษฎี เติมมหาวงษ์

กระบวนพยุหยาตราชลมารค

        สวัสดีครับผู้ที่มาเยี่ยมชม E-learning ของผม เรื่องที่ผมเขียนนี้เกี่ยวกับกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่แสดงในการประชุม APEC ที่ผ่านมาซึ่งได้สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมประชุมเป็นอันมาก ครับงั้นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนพยุหยาตราเลยครับ

        กระบวนพยุหยาตราคือ การเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆ เสด็จถวายผ้ากฐินของพระมหากษัตริย์ซึ่งแต่ละครั้งก็จะมีเรือตามเสด็จมากมาย

        ในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-6 มีเรือในพระราชพิธีทั้งหมด 106 ลำ แต่เมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้น เรือพระราชพิธีเหล่านั้นถูกระเบิดทำลายเสียหายไปหลายลำ แต่พระราชพิธีนี้ก็ยังมีสืบต่อมา

        คราวนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรือพระราชพิธีนะครับ เรือก็แบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่
     1.เรือแซเป็นเรือที่ใช้ลำเลียงพล อาวุธ เสบียง เป็นเรือที่ค่อนข้างแล่นช้า
     2.เรือไชยเป็นเรือเช่นเดียวกับเรือแซแต่แล่นเร็วกว่า
     3.เรือรูปสัตว์ หัวเรือจะเป็นรูปสัตว์ต่างๆเช่นครุฑ พญานาค ใต้รูปสัตว์จะมีปืนใหญ่วางอยู่
     4.เรือกราบ เป็นเรือคล้ายเรือไชยแต่แล่นเร็วกว่า

        เรือทั้ง 4 ชนิดนี้เป็นเรือที่ใช้ในสงครามมีรูปร่างที่สวยงาม ต่อมาสงครามทางนำหมดไปจึงใช้เป็นเรือพยุหยาตราทางชลมารคโดยเรือต่างๆ แบ่งเป็นหน้าที่ดังนี้
     1.เรือพระที่นั่ง เป็นเรือที่สำคัญที่สุดในกระบวนเรือ เรือทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับนั้นชื่อเรือ นารายณ์ทรงสุบรรณ
     2.เรือเหล่าแสนยากรประกอบไปด้วย
      1.เรือดั้งคือเรือป้องกันกระบวนหน้า
      2.เรือพิฆาต เป็นเรือรูปสัตว์เคลื่อนไหวรวดเร็ว
      3.เรือประตู คือเรือที่คั่นระหว่างกระบวนย่อย
      4.เรือกัน คือเรือที่ป้องกันศัตรูที่จะจ่โจมเรือพระที่นั่ง
      5.เรือแซง คือเรือป้องกันพระมหากษัตริย์

         ครับนี้ก็คือเรื่องราวของกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคผมก็หวังว่าผู้ที่มาเยี่ยมชมคงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อย ผมก็ขอจบE-learningของผมเพียงเท่านี้ครับ