ประหยัดไฟ

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ Comprehension โดย ด.ช.บัณฑิต ช่วยเจริญสุข

โครงการประหยัดไฟ

        ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย ในเขตกฟน.และกฟภ.
(1.)เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ขนากเล็ก ซึ่งมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนโดยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นเช่น หลอดไฟ พัดลม โทรทัศน์ อื่นๆ
( 2.)เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาณการใช้จ่ายเกินกว่า150หน่วยต่อเดือน โดนมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง ตู้เย็นขนาดใหญ่ เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำอุ่นอื่นๆ การปฏิบัติการลดค่าไฟฟ้า...ทำเช่นนี้จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้*(ตัวอย่างการใช้อัตราค่าไฟฟ้าที่หน่วยละ2.50บาท)

     โทรทัศน์
1.ลด..ละ...เลิก เช่น
1.1เลิกเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดนไม่มีคนดู (เปิดทิ้งไว้วันละ1ช.ม.พร้อมกัน1ล้านเครื่อง 21นิ้ว110วัตต์ สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าเดือนละ8.25ล้านบาท)
1.2 เลิกปรับจอภาพให้สว่างเกินความจำเป็นเพราะหลอดภาพจะมีการใช้งานสั้นและสิ้นเปลืองไฟ
1.3 เลิกปิดโทรทัศน์ด้วยตัวรีโมทคอนโทรล เพราะเปลืองไฟ ควรปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง
1.4เลิกเปิดโทรทัศน์โดยต่อสายผ่านเข้าเตครื่องวีดีโอ เพราะต้องสิ้นเปลืองไฟฟ้าให้กับวีดีโอโดยไม่จำเป็น
2.ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
2.1 เลือกซื้อโทรทัศน์ที่มีระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ จะช่วยประหยัดไฟสำหรับผู้ที่หลับหน้าโทรทัศน์หรือลืมปิดเครื่อง
2.2 โทรทัศน์ที่มีระบบรีโมทคอนโทรล จะใช้ไฟฟ้ามากกว่าระบบทั่วไปเพราะมีวงจรเพิ่มและกินไฟตลอดเวลาเมื่อยังเสียบปลั๊กอยู่แม้ว่าจะไม่ใชhเครื่อง


      ตู้เย็น
1.ลด..ละ..เลิก
1.1เลิกนำอาหารที่ร้อนหรือยังอุ่นแช่ในตู้เย็น และลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น
1.2 เลิกเปิดประตูตู้เย็นค้างไว้เป็นเวลานานและไม่แช่ของจนแน่งเกินไป
2.ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
2.1เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์5ใหม่ ซึ่งประหยัดได้มากกว่าเบอร์5เดิมประมาญร้อยละ20และตู้เย็นชนิดกดปุ่มละลายน้ำแข็งกินไฟน้อยกว่าชนิดละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ(No Forst)
2.2 ตรวจสอบยางขอบประตูตู้เย็นโดยเสียบกระดาษระหว่างขอบยางแล้วปิดประตูถ้าสามารถเลื่อนกระดาษขึ้นลงได้แสดงว่าขอบยางเสื่อมควรเปลี่ยนใหม่เพราะคอมเพรสเซอร์ทำงานหนักสิ้นเปลืองไฟ

     หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
1.ลด..ละ..เลิก
1.1หุงข้าวให้พอดีกับจำนวนคน เลิกเปิดฝาหม้อ
1.2เลิกเปิดฝาหม้อขณะที่ฝาหม้อยังไม่สุก
1.3 ถอดปลั๊กออกทันทีที่เลิกใชงาน
2.ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
2.1เลือกขนาดหม้อหุงข้าวให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว ถ้าจำนวนสมาชิก 1-2คนใช้ขนาด0.3-1ลิตร ถ้าจำนวนสมาชิก3-6คนใช้ขนาด1-1.5ลิตร ถ้าจำนวนสมาชิก5-8คนใช้ขนาด1.6-2ลิตร
การดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธี 1.หากเสียบปลั๊กอยู่ อย่ากดสวิตช์ปิด-เปิดขนะที่ไม่มีหม้อชั้นใน 2.ก่อนวางตัวหม้อชั้นในให้ตรวจดูว่าไม่มีวัสดุอื่นหรือเศษผงที่ด้านในของตัวหม้อชั้นนอกเพราะอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และถ่ายเทความร้อนไม่ดี