เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบ Comprehension ชนิดา เถาสุวรรณ์

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

        ประวัติความเป็นมาเขาหลวง บริเวณดินแดนคาบสมุทรทางภาคใต้ของประเทศไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ตอนกลางเป็นภูเขา และมีควมซับซ้อนเป็นอย่างมากและมีแนวติดกับแนวตะวันตก ในสมัยอดีตกาลกล่าวได้ว่าขุนเขาแห่งนี้เป็นอู่ข้าวอู่นำของไทยจึงทำให้หุบเขาแห่งนี้มีการแบ่งว่าเป็นหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากทำให้ภูเขาแห่งนี้เป็นภูเขาที่

        สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเขาหลวงนี้เป็นสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ของผืนป่านี้อุทยานแห่งชาติเขาหลวงทำให้ยังคงมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม เช่น เลียงผา ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนขอบไทยเรานี่เงแต่ที่เขาหลวงนี้ยังมีอยู่แสดงว่าเป็นผืนป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์มากเลยทีเดียวจึงเป็นที่ให้มีสัตว์ป่าสงวนอยู่ได้และส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นจะเป็นสัตว์ป่าหายากเพราะว่าพื้นที่ตอนกลางจะเป็นภูเขาสลับกับที่ราบ จึงทำให้พบสัตว์ที่หายากทำให้เพบสัตว์ทคี่ใกล้ศูนย์พันธู์ฌเจอ

        เมื่อไปถึงเขาหลวงแล้วใครไม่ได้ไปหมู่บ้านคีรีวงนั้นถือว่าไปไม่ถึงเพราะว่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่สวยงามตามแบฉบับของธรรมชาติโดยแท้ชาวคีรีบูรส่วนใหญ่จะอยู่กินกันอย่างสบายๆเพราะสิ่งแวดล้อมโดยรอบจะเป็นเนินเขาสูงชันและจะมีก้อนหนอยู่มากทำให้ชาวคีรีบูรไม่สามารเพาะปลูกเกี่ยวกับการเกษรได้เลย เมื่อในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เคยประสบอุทกภัย้ายแรงจากนำป่าหลายครั้งแต่ชาวคีรีวงไม่เคยคิดท่จะละทิ้งหมู่บ้านของตนเลย ในปัจจุบันนี้ชาวคีรีวงเป็นเผ่าที่หน้าชนใจเผ่าหนึ่งพราะว่าเป้นหมู่บ้านที่เป็นแหล่งในการศึกษาเกี่ยวกับเชิงนิเวศวิทยาและยังมีของที่ชาวบ้านทำ ทำให้ชาวคีรีวงมีอาชีพในการทำงานในที่ของตนไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนจะต้องลงเขาแต่เดี๋ยวนี้มีคนขึ้นมาหาเองโดยมิได้ป่าวประกาศและในปัจจุบันนี้ชาวคีรีวงยังได้ประโยชน์จากการรักษสภาพบ้านเมืองของตนเองไว้ได้ดี

        กิจกรรมเมื่อไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ เมื่อทุกคนได้ไปเที่ยวหมู่บ้านคีรีวงกันแล้วก็น่าจะรู้เกี่ยวกับของขึ้นชื่อของคีรีวงกันบ้างของขึ้นชื่อของที่นี่คือ ของป่าทั้งหลายทั้งนี้เพราะว่าแนวเทือกเขาของหมู่บ้านนี้นั้นเต็มไปด้วยป่าไม่เหมาะสำหรับการเกษตรกรรมแต่เหมาะแก่การ ปลูกกล้วยไม้ของป่าซะมากกว่าโดยเฉพาะการปลูกกล้วยไม้นั้นเป็นการปลูกกล้วยไม้อย่างผสมผสานของนานาพันนำมาผสมให้เกิดพันใหม่ขึ้นมาทำให้ได้กล้วยไม้พันธุ์ใหม่ที่สวยงามยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะการปลูกของชาวคีรีวงนั้นแตกต่างจากการปลูกแบบธรรมดาของชาวบ้านทั่วไปคือ หมู่บ้านคีรีวงเป็นหมู่บ้านที่มีภูเขาสลับกับที่ราบทำให้มีอากาศเหมาะแก่การเพาะปลูกในที่อากาศชื่นทำให้ไม่ต้องรถนำทำให้สวยแบบพอเหมาะ ไม่เหมือนกับในเมืองรถนำทำให้เกิดการเน่าทำให้ไม่สวยเมื่อทุกคนรู้กันอย่างนี้แล้วก็น่าจะลองไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาหลวงกันนะคะ