www.dekgeng.com/thai
กลุ่มวิชาพื้นฐาน << คณิตศาสตร์   ภาษาอังกฤษ    สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต >> กลุ่มวิชาพิเศษ กลับหน้าแรก
วิชาภาษาไทย


สวัสดี ครับ, ค่ะ ขอต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่เวบไซต์แห่งการเรียนรู้ www.dekgeng.com/thai เพื่อนจะได้พบกับแบบเรียนภาษาไทย, แบบฝึกทักษะ, แบบทดสอบมากมาย, แบบทดสอบวิชาภาษาไทย, บทสำนวน สุภาษิต คำพังเพย และอื่นๆ อีกมากมายที่รอให้เพื่อนๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ เชิญเพื่อนๆ ไปศึกษากันเลยครับ, คะ


.:: สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ::.
.::

รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

.:: หนีเสือปะจระเข้
.::

ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก

.:: ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
.:: ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด

.:: แบบทดสอบ Conprehension ::.
.::

วิตามิน:มากเกินไปอาจเป็นอันตราย

.:: ประโยชน์ของใบฝรั่ง
.::

โทษของยาเสพติด

.:: มลพิษทางน้ำ
.:: อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
.:: บรรยากาศ
.:: ผีตาโขน - ฮาโลวีนกลางแจ้ง
.:: กินผัก - ผลไม้หลากสี ดีต่อสุขภาพ
.:: อันตรายจากสารระเหย
.:: ฉลาดใช
.:: ไฟฟ้ากระแส
.:: ประโยชน์จากสีของผลไม
.:: MK RESTAURANTS
.:: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
.:: แหล่งอาหารที่สำคัญของโลก
.:: อินเตอร์เน็ต
.:: อุบัติเหตุ
.:: โรคอีสุกอีใสและการป้องกัน
.:: การปลูกพืชผักสวนครัวในที่ทิ้งร้าง...
.:: รอบรู้เรื่องเห็ดฟาง
.:: อดอลฟ์ ฮิตเลอร์
.:: สำคัญที่...พลังใจ
.:: "...พลังความร้อน..."
.:: ผลไม้จิ้มเกลือ...
.:: การดื่มและอาบน้ำ...
.:: ฝรั่งกลิ่นปาก-ลมหายใจ
.:: ท่องเที่ยวไทย
.:: อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
.:: สลายความแก่ด้วยถั่วงอก
.:: การประหยัดไฟฟ้า
.:: โครงการประหยัดไฟ
.:: ชีวิตสดใส ไกลยาเสพติด
.:: นายตัวสูงกับยายหัวฟู
.:: ทุเรียนกินอย่างไรไม่อ้วน
.:: อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
.:: ออกกำลังกายแบบใดจึงจะลดไขมันและลดน้ำหนักได้ดีที่สุด
.:: กระบวนพยุหยาตราชลมารค
.:: วัยรุ่นกับมารยาทสังคม


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2

ข้อสอบวัดผลการเรียนปลายปีการศึกษา 2543
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ชั้นประุถมศึกษาปีที่ 2  
ชั้นประุถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประุถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประุถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประุถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประุถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประุถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประุถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประุถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประุถมศึกษาปีที่ 6

.:: ฝึกอ่านเขียน ก.ไก่ ::.
.:: แบบฝึกทักษะ ก.ไก่ ::.
.::บทเรียนเร็วใหม่บท ๑::.
.::บทเรียนเร็วใหม่บท ๒::.
.::บทเรียนเร็วใหม่บท ๓::.
.::บทเรียนเร็วใหม่บท ๔::.
กลุ่มวิชาพื้นฐาน << คณิตศาสตร์   ภาษาอังกฤษ    สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต >> กลุ่มวิชาพิเศษ กลับหน้าแรก

ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ที่ช่วยผลิตสื่อการเรียนการสอนโครงการ อี-เลิร์นนิ่ง
Thanks to teachers at Sriwittayapaknam School for help in producing this e-learning project

Copyright © 2003 Sriwittayapaknam School :: All rights Reserved