ความหมาย

ทำไม่ดีหรือทำผิด กลับโทษผู้อื่น

ตัวอย่าง

วันหนึ่งแดง อยากไปเที่ยวกับเพื่อน จึงได้ไปตามเพื่อนๆมาแล้วนัดกันไปเที่ยวที่สวนสัตว์ แดงได้นัดวันเวลาและสถานที่เจอกันไว้อย่างเรียบร้อย จากนั้นก็แยกจากกัน แล้ววันเวลาที่นัดก็มาถึง ทั้งหมดได้มาเจอกัน ยกเว้น แดง ที่ยังไม่มา ทุกคนจึงโทรไปที่บ้านของแดง ปรากฏว่า แดงยังไม่ตื่น เพื่อนๆจึงไม่พอใจว่าตัวเองเป็นผู้นัดคนอื่นแต่ตัวเองกลับมาสายเอง เพื่อนจึงรีบไปที่บ้านของแดง เมื่อไปถึง แดงกลับบอกว่าเพื่อนอีกคนบอกกับตนว่าได้เลื่อนนัดไปอีกวันหนึ่ง ทั้งที่ตัวแดงเองนั้นตื่นสาย แดงจึงเข้าข่ายคำว่า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

 

โดย ด.ญ.อังศณา แซ่หลี่ ม.3 เลขที่ 18